Nawigacja

FAQ

21. Kiedy Prezes UTK uchyla decyzję o przyznaniu otwartego dostępu albo o przyznaniu ograniczonego dostępu?

Prezes UTK uchyla decyzję o przyznaniu otwartego dostępu albo o przyznaniu ograniczonego dostępu w przypadku:

  • wystąpienia rażącego naruszenia warunków określonych w decyzji o przyznaniu otwartego dostępu;
  • zaprzestania wykonywania przewozów przez co najmniej 6 miesięcy z przyczyn leżących po stronie aplikanta.
do góry