Nawigacja

FAQ

20. Kiedy wygasa decyzja o przyznaniu otwartego dostępu albo o przyznaniu ograniczonego dostępu?

Decyzja wygasa w przypadku likwidacji albo ogłoszenia upadłości aplikanta, któremu decyzja została wydana.

do góry