Nawigacja

FAQ

14. W jakiej sytuacji Prezes UTK może wydać decyzję o przyznaniu otwartego dostępu na danej trasie?

Prezes UTK może wydać decyzję o przyznaniu otwartego dostępu na danej trasie, jeżeli w wyniku przeprowadzonego badania Prezes UTK określi, że:

  • proponowane połączenie pasażerskie nie zagraża równowadze ekonomicznej umowy o świadczenie usług publicznych albo
  • żaden podmiot nie wystąpi o przeprowadzenie takiego badania w terminie do tego przewidzianym.

W przypadku braku wniosku o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej, organ regulacyjny informuje o tym aplikanta i zarządcę infrastruktury.

do góry