Nawigacja

FAQ

15. W jakiej sytuacji Prezes UTK może wydać decyzję o przyznaniu ograniczonego dostępu na danej trasie?

Przyznanie warunkowe prawa w sprawie otwartego dostępu to rozstrzygnięcie, które należałoby uplasować pomiędzy decyzją w sprawie otwartego dostępu przyznającą prawa zgodnie z żądaniem strony a decyzją odmowną. Intencją tej decyzji jest pogodzenie interesów aplikanta starającego się o przyznanie prawa dostępu oraz podmiotów uprawnionych, które zgłosiły umotywowane wnioski w sprawie badania równowagi ekonomicznej i przedstawiły dane w tym zakresie. Organ regulacyjny wskazuje aplikantowi warunki, których spełnienie pozwoli na uruchomienie nowego komercyjnego połączenia.

Warunki mogą się odnosić np. do:

• częstotliwości uruchamianych połączeń;

• dni kursowania uruchamianych połączeń;

• okresu wykonywania przewozów;

• stacji zatrzymania;

• modyfikacji trasy przewozów.

do góry