Nawigacja

FAQ

13. Jaką decyzję w postępowaniach z zakresu otwartego dostępu może wydać Prezes UTK?

Prezes UTK może wydać decyzję:

  • o przyznaniu otwartego dostępu na danej trasie;
  • odmawiającą przyznania otwartego dostępu;
  • o przyznaniu ograniczonego dostępu;
  • uchylającą decyzję o przyznaniu otwartego dostępu;
  • uchylającą decyzję o przyznaniu ograniczonego dostęp;
  • o zmianie decyzji przyznającej otwarty dostęp;
do góry