Nawigacja

FAQ

12. Czy wniosek podmiotu uprawnionego o badanie równowagi ekonomicznej może zostać odrzucony i w jakiej sytuacji?

Wniosek podmiotu uprawnionego może zostać odrzucony jeżeli:

  • na dwukrotne wezwanie Prezesa UTK podmiot uprawniony nie przedstawi w wyznaczonym terminie wszystkich wymaganych przepisami rozporządzenia nr 2018/1795 informacji, lub

podmiot uprawniony nie udowodni, że nowe przewozy zagrażają równowadze ekonomicznej.

do góry