Nawigacja

FAQ

10. Jakie informacje powinien przekazać podmiot uprawniony we wniosku o badanie równowagi ekonomicznej?

  • nazwę, adres, podmiot prawny, numer w rejestrze przedsiębiorców (w odpowiednich przypadkach);
  • dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za zapytania; 
  • wyjaśnienie, dlaczego jest zainteresowany przeprowadzeniem badania równowagi ekonomicznej wraz z informacjami i dokumentami uzasadniającymi jego interes oraz zaznaczeniem danych wrażliwych z handlowego punktu widzenia, które nie powinny być udostępniane podmiotom trzecim, i uzasadnieniem tego wyłączenia;
  • dowody na to, że nowe przewozy zagrażają równowadze ekonomicznej wraz z informacjami i dokumentami je potwierdzającymi oraz zaznaczeniem i uzasadnieniem szczególnie chronionych informacji handlowych, które nie powinny być udostępniane podmiotom trzecim.
do góry