Nawigacja

FAQ

9. Jakie podmioty uprawnione są do wystąpienia o badanie równowagi ekonomicznej?

Na podstawie obiektywnej analizy ekonomicznej organ regulacyjny określa, czy równowaga ekonomiczna umowy o świadczenie usług publicznych byłaby zagrożona. Prezes UTK przeprowadza analizę na wniosek któregokolwiek z poniższych podmiotów:

  • właściwego organu lub właściwych organów, które zawarły umowę o świadczenie usług publicznych;
  • każdego innego zainteresowanego właściwego organu mającego prawo ograniczania dostępu na mocy art. 11 ust. 2 dyrektywy 2012/34/UE
  • zarządcy infrastruktury;
  • przedsiębiorstwa kolejowego realizującego umowę o świadczenie usług publicznych.

Podmioty te uprawnione są do wystąpienia o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej w terminie jednego miesiąca od momentu otrzymania informacji o wpływie powiadomienia dotyczącego konkretnego rodzaju komercyjnych przewozów pasażerskich.

do góry