Nawigacja

Formularze

Druk „PTM” - Przewozy towarów w komunikacji międzynarodowej.

Druk „PTM” - Przewozy towarów w komunikacji międzynarodowej.  Druk „PTM” - Przewozy towarów w komunikacji międzynarodowej.
 
 
Druk sprawozdawczy (roczny) dla przewoźników rzeczy realizujących przewozy w komunikacji międzynarodowej.

W formularzu należy wykazać dane dotyczące przewozów towarowych w komunikacji międzynarodowej z uwzględnieniem kraju załadunku i wyładunku. Wartości sumaryczne powinny być zgodne z danymi sprawozdań miesięcznych (P-TOW)  oraz kwartalnych (PT)

Wielkość przewozów towarów (tony), ustala się jako sumę masy wszystkich przesyłek przyjętych do przewozu w wagonach towarowych wszystkimi rodzajami pociągów. Wielkości pracy przewozowej [tono-km] wykonywanej przy przewozie ładunków oblicza się jako sumę iloczynów masy poszczególnych przesyłek przewiezionych w wagonach towarowych w komunikacji międzynarodowej, wszystkimi rodzajami pociągów i odległości ich przewozu na terytorium kraju.

Do przewozów w komunikacji międzynarodowej zalicza się przesyłki nadane do przewozu za granicę drogą lądową lub przez porty morskie (łącznie z przeładowywanymi w portach), przyjęte z zagranicy drogą lądową lub przez porty morskie (łącznie z przeładowywanymi w portach) do dalszego przewozu do stacji końcowej położonej na terenie kraju oraz  przewożone tranzytem przez terytorium kraju.

Jako przewozy przez porty należy traktować przewozy w komunikacji międzynarodowej nadane lub przyjęte w polskich portach morskich.

do góry