Nawigacja

Formularze

Druk „PTI” - Przewozy w ramach transportu intermodalnego.

 
 
Druk „PTI” - Przewozy w ramach transportu intermodalnego.  Druk „PTI” - Przewozy w ramach transportu intermodalnego.

 

Druk sprawozdawczy (kwartalny) dla przewoźników rzeczy realizujących przewozy w ramach transportu intermodalnego.

W sprawozdaniu należy ująć wyłącznie przewozy towarów transportem intermodalnym, tj.przewozy towarów z wykorzystaniem więcej niż jednej gałęzi transportu, przy zastosowaniu podczas całego przebiegu procesu transportowego wyłącznie jednej jednostki ładunkowej. Do masy towarów oraz pracy przewozowej należy uwzględniać zarówno masę jednostek z ładunkami, jak i masę jednostek próżnych.

Ze względu na typ środka transportowego/jednostki ładunkowej, do przewozów intermodalnych zaliczamy:

  • przewóz samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych połączonych
    z naczepami;
  • przewóz pojazdów bezsilnikowych, naczep ciężarowych luzem, wymiennych nadwozi samochodowych tzw. „swap body”;
  • przewóz kontenerów o różnych długościach.

W formularzu należy podać dane dotyczące liczby przewożonych transportem intermodalnym jednostek. Jako jednostkę, należy traktować każdy przewożony transportem kolejowym towar w tym: kontener, samochód ciężarowy/ciągnik siodłowy połączony z naczepą, naczepę luzem lub wymienne nadwozie samochodowe.

Jako jednostkę TEU, rozumie się dwudziestostopową jednostkę ekwiwalentną, tj. jednostkę standardową dla przeliczenia kontenerów o różnej pojemności (1 kontener 20’ = 1 TEU, 1 kontener 30' = 1,5 TEU, 1 kontener 40’ = 2 TEU, 1 kontener 45' = 2,25 TEU).

do góry