Nawigacja

Formularze

Druk „PTN” - Przewozy towarów niebezpiecznych.

 
 
Druk „PTN” - Przewozy towarów niebezpiecznych. Druk „PTN” - Przewozy towarów niebezpiecznych.
 

Druk sprawozdawczy (roczny) dla przewoźników rzeczy realizujących przewozy towarów niebezpiecznych.

W formularzu należy ujmować wyłącznie dane o przewozie towarów niebezpiecznych zgodnie z warunkami określonymi w aktualnych przepisach o przewozach towarów niebezpiecznych koleją RID.  (Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), Dz. U. 2017, poz. 1355)

Zakres kryteriów ujęty jest w wyżej wymienionych przepisach.

Jako przewozy przez porty należy traktować przewozy towarów niebezpiecznych w komunikacji międzynarodowej nadane lub przyjęte w polskich portach morskich.

Przed przekazaniem formularza PTN za cały rok sprawozdawczy należy sprawdzić zgodność danych z przekazanym w imieniu przewoźnika sprawozdaniem rocznym doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych.

Należy sporządzać analogicznie jak w przypadku formularza PT.
do góry