Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pozytywna odpowiedź przewoźników na propozycję UTK

07.11.2016

Jak informowaliśmy, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wyszedł z inicjatywą wprowadzenia korzystniejszych zasad obsługi podróżnych niepełnosprawnych. Zaproponował skrócenie minimalnego czasu na zgłoszenie potrzeby pomocy takim osobom. Obecnie wynosi on minimum 48 godzin przed rozpoczęciem podróży.

Propozycja ta spotkała się z aprobatą większości przewoźników kolejowych. Zapewnili, że w każdym przypadku podejmowane są starania zapewnienia pełnego wsparcia osobom potrzebującym pomocy. Część przewoźników zgodziła się na dokonanie zmian w regulaminach i skrócenie czasu wymaganego w przepisach.

W korespondencji skierowanej do UTK przewoźnicy zgłaszali konieczność ujednolicenia zasad zgłaszania pomocy pod względem okresu, w którym powinno nastąpić takie zgłoszenie.

Z zebranych informacji wynika, że najpoważniejszą barierą w tym względzie są nieprzystosowane stacje kolejowe. Nie posiadają rozwiązań umożliwiających osobom niepełnosprawnym oraz osobom o ograniczonej sprawności ruchowej na samodzielne i bezpieczne przemieszczanie się w obrębie stacji.

Obowiązek udzielania takiej pomocy wynika z art. 24 rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.

 

do góry