Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie w Akademii UTK

20.10.2016

20 października 2016 r. odbędzie się szkolenie pt. „Ocena i analiza dokumentacji niezbędnej do wydania świadectwa bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy kolejowej - zasady weryfikacji wniosków, znaczenie poszczególnych załączników”.

Szkolenie ma na celu przybliżenie uczestnikom rynku kolejowym specyfiki postępowania administracyjnego w sprawie wydania i przedłużenia świadectwa bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy kolejowej: omówienie procesu wydania świadectwa bezpieczeństwa, poszczególnych elementów wniosku, wymogów w stosunku do użytkowników bocznic, a także analiza najczęściej popełnianych błędów w składanej dokumentacji.

W trakcie prezentacji poruszone zostaną najistotniejsze kwestie sporne, związane z interpretowaniem wymogów z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1297 z późn. zm.).

Szkolenie skierowane jest do użytkowników bocznic kolejowych, zarówno tych, którzy zamierzają złożyć wniosek o świadectwo bezpieczeństwa, jak i dla posiadających ważny dokument.

Przebieg szkolenia będzie też dostępny online poniżej. Transmisja rozpocznie się o godz. 9:30.

Pełna informacja o szkoleniu dostępna jest pod tym linkiem.

 

 

 

do góry