Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ilu jest w Polsce maszynistów?

14.10.2016

Uprawnienia do prowadzenia pojazdów kolejowych ma 16 180 osób – to stan na koniec pierwszego kwartału 2016 r. Są to osoby pracujące jako maszynista pojazdów trakcyjnych, maszynista zakładowy, kierowca lokomotywy spalinowej, kierowca drezyny i wózka motorowego, maszynista wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do kolejowych robót budowlanych i kolejowej sieci trakcyjnej, maszynista z licencją i świadectwem maszynisty prowadzący pociągi lub pojazdy kolejowe.

Na stanowisku maszynisty pracuje sześć kobiet. Cztery panie są zatrudnione w spółce „Przewozy Regionalne”, jedna w spółce „Koleje Wielkopolskie” i jedna w spółce PKP CARGO SERVICE. Te dane wynikają z Rejestru maszynistów prowadzonym przez UTK. Dane do Rejestru maszynistów są przekazywane przez uczestników rynku kolejowego, głównie przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury kolejowej i użytkowników bocznic.

Do lutego 2016 r. kobietom wydano 12 licencji maszynisty. Licencja maszynisty nie uprawnia do prowadzenia pojazdu kolejowego. Dokumentem uprawniającym maszynistę do prowadzenia pociągu lub pojazdu kolejowego są licencja maszynisty oraz świadectwo maszynisty.

Pewna liczba kobiet przechodzi obecnie szkolenie w celu uzyskania świadectwa maszynisty. Spośród szkolonych kobiet, część z nich prawdopodobnie zrezygnowała z dalszego procesu szkolenia i pracy w zawodzie.

 Jak wygląda struktura wieku polskich maszynistów?

Dominującą grupę stanowią maszyniści w wieku 40-50 lat. Jednakże ponad 55% maszynistów ma ponad 50 lat. Najstarszy maszynista ma 78 lat i pracuje na stanowisku maszynisty zakładowego.

W 2013 r. maszyniści w wieku 20-30 stanowili niecały 1%, a w 2016 r. stanowią już prawie 6%. Ogólna liczba maszynistów będzie jednak maleć, gdyż w najbliższych latach na emeryturę odejdzie ok. 35 %. Część maszynistów, po osiągnieciu wieku emerytalnego pozostanie w zawodzie, przechodząc na stanowisko prowadzącego pociągi lub pojazdy kolejowe, ze względu na mniejsze wymagania zdrowotne.

Ile lat ma najmłodszy polski maszynista?

Najmłodszy maszynista posiadający licencję i świadectwo maszynisty ma 22 lata. Najmłodsza osoba zatrudniona na stanowisku prowadzący pociągi lub pojazdy kolejowe: prowadzący pojazdy kolejowe wyłącznie w obrębie bocznicy kolejowej ma 21 lat. Najmłodsza kobieta - maszynista, posiadająca licencję maszynisty i świadectwo maszynisty ma 25 lat i pracuje w spółce „Przewozy Regionalne”.

Ośrodki szkolenia i egzaminowania W czerwcu br. w rejestrze wpisane były 22 ośrodki szkolenia i egzaminowania. Ośrodki posiadały 105 lokalizacji - najwięcej mają spółka „CS Szkolenie i Doradztwo” (18) oraz spółka „Przewozy Regionalne” (17).

 

do góry