Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Stawki PMT Linie Kolejowe zatwierdzone

25.08.2016

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zatwierdził stawki jednostkowe opłaty podstawowej za korzystanie przez przewoźników kolejowych z infrastruktury kolejowej zarządcy „PMT Linie Kolejowe” sp. z o.o., które mają obowiązywać od 11 grudnia 2016 r., dla rozkładu jazdy pociągów 2016/2017.

Prezes UTK wydał decyzję zgodną z wnioskiem Zarządcy, ponieważ przedłożona kalkulacja stawek była zgodna z zasadami wynikającymi z przepisów prawa polskiego oraz unijnego z zakresu kolejnictwa.

Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej dla rozkładu jazdy pociągów 2016/2017 uległy niewielkiemu obniżeniu w stosunku do rozkładu jazdy pociągów 2015/2016. Natomiast stawki jednostkowe opłaty podstawowej za dostęp do urządzeń dla rozkładu jady pociągów 2016/2017 utrzymały się na podobnym poziomie w stosunku do rozkładu jazdy pociągów 2015/2016, uwzględniając planowane wskaźniki inflacji.

Załącznik:

 

do góry