Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK zaprasza przedstawicieli podmiotów rynku kolejowego do przedstawienia stanowiska na temat ekspertyzy w sprawie ubezpieczenia OC przewoźników

14.02.2014

Mając na względzie spełnianie wymagania dotyczącego odpowiedzialności cywilnej (OC) przewoźników kolejowych, określonego w art. 46 pkt 5 oraz art. 47 ust. 7 i 8 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, zobowiązującego licencjonowanego przewoźnika kolejowego do posiadania zabezpieczenia roszczeń majątkowych, związanych z prowadzoną działalnością, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego podjął prace nad modelem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC).

Wyniki prowadzonych prac zostały zebrane w opublikowanym 13 stycznia br. na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego dokumencie „Ekspertyza w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników kolejowych”.

Zapraszamy wszystkich przedstawicieli podmiotów rynku kolejowego do przedstawienia stanowiska na temat ekspertyzy. Komentarze do materiału mogą Państwo przesyłać w terminie do 14 marca 2014 roku na adres e-mail: magdalena.sobczak@utk.gov.pl

do góry