Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

PREZES UTK STWIERDZIŁ NARUSZENIE PRZEZ PKP PLK S.A. PRZEPISÓW Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA NA STACJI RADZIWIŁŁÓW MAZOWIECKI

25.06.2013

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 5 ust. 5, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przepisów dotyczących obowiązków zarządców w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, tj. art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie kolejowym, poprzez niespełnienie warunków technicznych, których celem powinno być utrzymanie elementów infrastruktury kolejowej, zapewniające bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego, w związku z § 4 pkt 1-5 Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 19 marca 2007 r.w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie, poprzez niezastosowanie tymczasowej blokady liniowej podczas prowadzonych robót inwestycyjnych, uniemożliwiającej prowadzenie ruchu pociągów w oparciu o sygnały zastępcze tj. niepodjęcie zadań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego na stacji kolejowej Radziwiłłów Mazowiecki, linia kolejowa nr 001 Warszawa Centralna - Katowice.

Jednocześnie Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, decyzją z dnia 21 czerwca 2013 roku, nakazał zarządcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, w celu spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych, zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów w terminie do dnia 15 lipca 2013 roku.

Na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Jednocześnie w dniu 14 czerwca 2013 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał decyzję nakazującą zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego na stacji Radziwiłłów Mazowiecki. Ograniczenia eksploatacyjne mają obowiązywać do czasu zakończenia wszystkich robót inwestycyjnych, w wyniku których ruch kolejowy na stacji będzie prowadzony w sposób zorganizowany. Czytaj więcej (link).

Jest to kolejna decyzja Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w wyniku działań kontrolnych obejmujących zarządcę infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie „przyczyn stosowania sygnałów zastępczych oraz procedur postępowania podczas ich podawania”.

Między innymi w dniu 9 maja 2013 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał decyzję stwierdzającą naruszenie przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego na linii nr 274, Wrocław Świebodzki – Zgorzelec, w tym na stacjach Wałbrzych Miasto, Wałbrzych Fabryczny, Wałbrzych Główny, Boguszów Gorce Wschód, Boguszów Gorce, Boguszów Gorce Zachód, Sędzisław. Czytaj więcej (link). 

do góry