Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

DECYZJA PREZESA UTK WPROWADZAJĄCA OGRANICZENIA EKSPLOATACYJNE NA STACJI RADZIWIŁŁÓW MAZOWIECKI

18.06.2013

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267), art. 5 ust. 5, art. 14 ust. 2 pkt 1, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z  2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.), w związku ze stwierdzeniem zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego polegającego na niezastosowaniu tymczasowej blokady liniowej podczas prowadzonych robót inwestycyjnych, eliminującej prowadzenie ruchu pociągów w oparciu o sygnały zastępcze, w dniu 14 czerwca 2013 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał decyzję nakazującą zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego na stacji Radziwiłłów Mazowiecki - linia kolejowa nr 001 Warszawa Centralna – Katowice.

Ograniczenia eksploatacyjne mają obowiązywać do czasu zakończenia wszystkich robót inwestycyjnych, w wyniku których ruch kolejowy na stacji będzie prowadzony w sposób zorganizowany.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym, decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Jest to kolejna decyzja Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, podjęta w wyniku działań kontrolnych obejmujących zarządcę infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w zakresie „przyczyn stosowania sygnałów zastępczych oraz procedur postępowania podczas ich podawania”.

W dniu 9 maja 2013 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał decyzję stwierdzającą naruszenie przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego na linii nr 274, Wrocław Świebodzki – Zgorzelec, w tym na stacjach Wałbrzych Miasto, Wałbrzych Fabryczny, Wałbrzych Główny, Boguszów Gorce Wschód, Boguszów Gorce, Boguszów Gorce Zachód, Sędzisław. Czytaj więcej (link). 

do góry