Nawigacja

Aktualności

Obsługa aplikacji RINF-PL przestaje być obowiązkiem Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

19.02.2024

Zmiany w rozporządzeniu 2019/777 wyłączyły Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z obsługi aplikacji RINF-PL. Od 1 marca 2024 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nie będzie obsługiwał tej aplikacji.

Przegląd Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności (TSI) spowodował również konieczność pochylenia się nad innymi europejskimi aktami prawnymi, których treść jest zależna od treści danej TSI. Jednym z takich aktów jest rozporządzenie 2019/777, którego nowelizacja była prowadzona równocześnie z weryfikacją TSI.

Efektem prac legislacyjnych organów prawodawczych Unii Europejskiej jest rozporządzenie 2023/1694. Zawiera ono zmiany wprowadzone w poszczególnych TSI, ale również i te dokonane w rozporządzeniu 2019/777. Mają one duże znaczenie m.in. w kontekście aplikacji RINF-PL, do której od ponad 6 lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego – na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 4 stycznia 2016 r. w sprawie krajowego rejestru infrastruktury kolejowej – nadawał dostęp zarządcom infrastruktury oraz użytkownikom bocznic kolejowych.

Należy jednak pamiętać, że przepisy Unii Europejskiej mają pierwszeństwo stosowania przed przepisami krajowymi. Z art. 4 rozporządzenia 2019/777 wynika, że dane do aplikacji RINF, obsługiwanej przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej (Agencja), zobowiązani są przekazywać zarządcy infrastruktury niezwłocznie po uzyskaniu do niej dostępu.

Agencja rozpoczęła już aktualizację aplikacji RINF, by możliwa była rejestracja i aktualizacja danych. By móc się zalogować do aplikacji, należy wysłać do Agencji prośbę o założenie konta, wskazując jednocześnie:

  • nazwę zarządcy infrastruktury lub kod identyfikujący,
  • imię i nazwisko pracownika, dla którego ma być nadany dostęp do aplikacji RINF wraz z adresem mailowym tej osoby (można zgłosić kilku pracowników).

Mail należy wysłać na adres servicedesk@era.europa.eu.

Następnie, po zatwierdzeniu konta przez administratora aplikacji RINF, wskazani pracownicy otrzymają link do aktualizacji swojego profilu oraz zakończenia rejestracji.

Obowiązek wskazany w art. 4 rozporządzenia 2019/777 dotyczy również użytkowników bocznic kolejowych, za wyjątkiem tych, których bocznice posiadają status infrastruktury prywatnej.

Wprowadzone zmiany oznaczają, że od 1 marca 2024 r. aplikacja RINF-PL nie będzie już obsługiwana przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, ale bezpośrednio przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej.

do góry