Nawigacja

Aktualności

Aktualizacja przewodnika dotyczącego uzyskiwania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa

20.02.2024

Urząd Transportu Kolejowego zaktualizował przewodnik informujący o zasadach uzyskiwania jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa. Zmienione są m.in. zasady wypełniania wniosku w Punkcie Kompleksowej Obsługi (OSS), opłaty pobierane przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej czy wykreślone zostały przepisy dotyczące COVID-19.

UTK zaktualizował przewodnik z 2021 r. opisujący podstawowe zasady uzyskiwania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa. Dokument ten jest uzupełnieniem przewodników przygotowanych przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej i znajdzie zastosowanie zarówno do wnioskodawców polskich, jak i zagranicznych, którzy chcą prowadzić działalność na obszarze Polski.

Przewodnik zawiera informacje o zasadach wypełniania wniosku w OSS i wymaganych dokumentach, w szczególności związanych z przepisami krajowymi. Opisuje również zasady naliczania opłat czy wymagania szczególne, które znajdą zastosowanie w specyficznych przypadkach np. gdy przewoźnik chce również objąć certyfikatem posiadane bocznice kolejowe.

Przewodnik wraz ze wzorami wniosków jest do pobrania w dziale Opracowania UTK.

do góry