Nawigacja

Aktualności

Aktualizacja List Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

16.02.2024

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) opublikowana została aktualizacja „Listy właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań systemu kolei” oraz „Listy Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań systemu kolei”.

Zarządcy infrastruktury oraz producenci pojazdów szynowo-drogowych zgłosili do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego swoje uwagi. Prezes UTK na ich podstawie wprowadził zmiany:

  • w „Liście właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań systemu kolei” z 5 listopada 2021 r. zostały usunięte wymagania dotyczące krajowego systemu bezpiecznej kontroli jazdy pociągu dla pojazdów szynowo-drogowych;
  • z „Listy Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań systemu kolei” z 23 grudnia 2021 r. został usunięty załącznik S-06, który dotyczył wymagań dodatkowych dla kompletnej konfiguracji urządzeń sterowania.

Zmiany poprzedziła analiza wniosków, które zostały skierowane do Urzędu Transportu Kolejowego, a także konsultacje rynkowe. Uwagi otrzymane w ramach konsultacji oraz stanowisko UTK w ich zakresie zostaną opublikowane na stronie UTK.

Obowiązywanie nowych List

Nowe Listy Prezesa UTK wchodzą w życie z dniem publikacji, bez dodatkowych przepisów przejściowych.

Certyfikat zgodności typu lub z typem dla urządzenia lub budowli, dla których jego uzyskanie jest wymagane, potwierdzający zgodność projektu z Listą Prezesa UTK z 2021 r., z uwagi na brak dodatkowych wymagań technicznych w niniejszej Liście Prezesa UTK, może być podstawą do wystawiania deklaracji potwierdzającej zgodność z Listą Prezesa UTK.

Certyfikat weryfikacji wydawany dla pojazdów, dla których uzyskanie takiego certyfikatu jest wymagane,  potwierdzający zgodność projektu z Listą Prezesa UTK z 2021 r., z uwagi na brak dodatkowych wymagań technicznych w niniejszej Liście Prezesa UTK, może być podstawą do wystawiania deklaracji potwierdzających zgodność z Listą Prezesa UTK.

Podstawą prawną do wydania i opublikowania Listy Prezesa UTK jest art. 25d ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Dokument dostępny jest na stronie BIP Urzędu Transportu Kolejowego.

do góry