Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

IV pakiet kolejowy i kultura bezpieczeństwa – II Forum Kultury Bezpieczeństwa

24.09.2020

Niemal 150 osób wzięło udział w II Forum Kultury Bezpieczeństwa zorganizowanym przez Urząd Transportu Kolejowego. Spotkanie dla sygnatariuszy Deklaracji Kultury bezpieczeństwa tym razem przeprowadzono w sposób zdalny. Tematem prezentacji i debaty był „Czynnik ludzki w IV pakiecie kolejowym i jego rola w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa”.

W pierwszej części forum prezentowane były referaty dotyczące kultury bezpieczeństwa i IV pakietu kolejowego. - Forum organizujemy specjalnie dla tych, którzy przystąpili do Deklaracji Kultury bezpieczeństwa. Ma pozwolić na wymianę doświadczeń, a także ma być wartością dodaną dla wszystkich, którzy zadeklarowali, że w swoich miejscach pracy będą wcielać w życie idee kultury bezpieczeństwa. Spotykamy się dziś by dyskutować i wspólnie zastanawiać się nad tym, jak ulepszać nasze organizacje i wcielać w życie zasady kultury bezpieczeństwa – tymi słowami Forum otworzył dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Uczestników powitał również Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, który m.in. przedstawił zakres zmian przepisów  i zaawansowanie prac nad krajowymi regulacjami wprowadzającymi techniczny filar IV pakietu kolejowego.

Spotykamy się dziś by dyskutować i wspólnie zastanawiać się nad tym, jak ulepszać nasze organizacje i wcielać w życie zasady kultury bezpieczeństwa – tymi słowami Forum otworzył dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Część plenarną forum otworzyła prezentacja dr. inż. Ignacego Góry, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Referat dotyczył tematyki IV pakietu kolejowego w kontekście czynnika ludzkiego. Prezes UTK wskazał, że z roku  na rok rośnie poziom bezpieczeństwa systemu kolejowego. Świadczy o tym miernik wypadków czyli liczba zdarzeń na milion pociągo-kilometrów. W 2019 r. wyniósł on 2,08, a w pierwszym półroczu tego roku zmniejszył się do 1,93. Prezes UTK przedstawił również etapy rozwoju Kultury Bezpieczeństwa: stan patologiczny, inicjowanie, wdrożenie, aktywność i optymizacja. – Po dzisiejszym spotkaniu powinni Państwo odpowiedzieć sobie na pytania: na jakim etapie znajduje się moja organizacja? Czy osiągnięty poziom mnie satysfakcjonuje ? Co mogę zrobić, aby osiągnąć najwyższy poziom ? – kończył prezentację Ignacy Góra.

Uczestnicy Forum mieli także okazję poznać naukowe spojrzenie na kulturę bezpieczeństwa. Prof. zw. dr hab. Marian Cieślarczyk z Wojskowej Akademii Technicznej przedstawił wykład traktujący o istocie i znaczeniu kultury bezpieczeństwa dla podmiotów fizycznych i prawnych w sytuacjach „normalnych” i kryzysowych.

Następnie Piotr Sieczkowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Monitorowania i Bezpieczeństwa UTK przybliżył słuchaczom zmiany, jakie czekają polski sektor kolejowy wraz z wejściem w życie IV pakietu kolejowego. Poruszono także aspekty praktyczne poruszanych zmian, w tym jak przygotować kompletną dokumentację niezbędną w procesie certyfikacji i gdzie szukać dodatkowych informacji na ten temat.

Europejski punkt widzenia na kulturę bezpieczeństwa zaprezentował Krzysztof Zubilewicz, przedstawiciel Agencji Kolejowej Unii Europejskiej. W trakcie wykładu opisał działania Agencji w zakresie podnoszenia kultury bezpieczeństwa w Europie oraz dotychczasowe doświadczenia związane z wdrażaniem IV pakietu kolejowego w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury przedstawił zakres zmian przepisów i zaawansowanie prac nad krajowymi regulacjami wprowadzającymi techniczny filar IV pakietu kolejowego.

Zwieńczeniem spotkania była debata, której tematem przewodnim była rola kultury bezpieczeństwa w kreowaniu bezpieczeństwa polskiego transportu kolejowego.  Udział w niej wzięli:

  • prof. zw. dr hab. Marian Cieślarczyk -  Wojskowa Akademia Techniczna;
  • Krzysztof Zubilewicz - Przedstawiciel Agencji Kolejowej Unii Europejskiej;
  • Michał Witkowski  - Wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
  • Łukasz Skorupa – Prezes Przedsiębiorstwa Usług Kolejowych KOLPREM sp. z o.o.;
  • Kamil Wilde – Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Uczestnicy dyskutowali na temat możliwości badania poziomu kultury bezpieczeństwa, jak kształtuje się on w różnych krajach Europy i różnych organizacjach. Przedstawione zostały przykłady z systemu lotniczego oraz sposób, w jaki dojrzałe organizacje odpowiedzialnie podchodzą do kwestii bezpieczeństwa i działania w zgodzie z zasadami kultury bezpieczeństwa, a jak wygląda to u przedsiębiorców nowych, mniejszych czy wcześniej nie związanych z rynkiem lotniczym. Przysłuchując się debacie można było przekonać się jakie realne skutki przynosi rozwijanie kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, a także jakie skutki dla całego systemu kolejowego mogą przynieść działania promujące kulturę bezpieczeństwa, prowadzone przez UTK.

Prezentacje z II Forum Kultury bezpieczeństwa

do góry