Nawigacja

Aktualności

„Piątki z UTK” – wirtualne spotkania dla branży kolejowej

14.07.2020

Także w czasie wakacji eksperci Urzędu Transportu Kolejowego odpowiadają na pytania klientów. Podczas „Piątków z UTK” można omówić zagadnienia dotyczące interpretacji przepisów, nieprawidłowości wykazanych podczas kontroli czy zasad nadzoru nad pracą komisji kolejowych.

Formuła „Piątków z UTK” istnieje od grudnia 2015 roku i zakłada spotkania indywidualne. Od marca 2020 r. z uwagi na ograniczenia epidemiczne spotkania są prowadzone za pomocą łączy internetowych. Na stronie WWW zamieściliśmy formularz, dzięki któremu można zarezerwować termin swojej wizyty. Podczas rejestracji prosimy o określenie tematu planowanego spotkania. Pozwoli to naszym ekspertom na przygotowanie się do rozmowy.

Do dyspozycji interesariuszy są przedstawiciele z następujących komórek:

  • Departament Monitorowania i Bezpieczeństwa (zagadnienia związane m.in. z certyfikacją przewoźników, zarządców infrastruktury i ECM, świadectwami bezpieczeństwa dla bocznic, sprawozdawczością dotyczącą wypadkowości);
  • Departament Personelu i Przepisów (zagadnienia związane m.in. z licencjami maszynistów, ośrodkami szkolenia, ośrodkami medycyny pracy);
  • Departament Planowania i Nadzoru (zagadnienia związane z nadzorem Prezesa UTK);
  • Departament Przewozów Pasażerskich (zagadnienia takie jak decyzje o otwartym dostępie dla przewoźników pasażerskich, ochrona praw pasażera; obsługa pasażerów);
  • Departament Regulacji Rynku (zagadnienia związane m.in. z dostępem do infrastruktury kolejowej, udostępnianiem infrastruktury usługowej, stawkami za dostęp do infrastruktury, licencjonowaniem transportu kolejowego);
  • Departament Techniki i Wyrobów (zagadnienia związane m.in. wymaganiami i procedurami uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia i budowli mających wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz potwierdzaniem za zgodność z typem).

- Oferujemy naszym interesariuszom prostą metodę bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami urzędu. Formuła „Piątków z UTK” sprawdziła się przez prawie 5 lat  – informuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Po uruchomieniu spotkań przez internet zainteresowanie jest większe, niż poprzednio. Dlatego cały czas pozostajemy do państwa dyspozycji – podkreśla Góra.

W Urzędzie Transportu Kolejowego pragniemy zagwarantować najwyższą jakość usług świadczonych dla naszych klientów. Dlatego ważna jest dla nas Państwa opinia. Po spotkaniu zachęcamy do przesłania swojej oceny. Na stronie urzędu zamieściliśmy ankietę pozwalającą na przesłanie swoich spostrzeżeń. Najbliższe spotkania odbędą się 24 lipca oraz 7 i 21 sierpnia.

Rocznie spotykamy się średnio z przedstawicielami 80 przedsiębiorstw. Przez ostatnie cztery miesiące ze spotkań wirtualnych skorzystało ponad 20 przedsiębiorców.

 

do góry