Nawigacja

Aktualności

IV pakiet kolejowy od 31 października

08.06.2020

Przypominamy, że na 31 października 2020 r. zmieniła się data wejścia w życie technicznego filaru IV pakietu kolejowego. Oznacza to, że do tej daty na dotychczasowych zasadach wydawane będą zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów kolejowych i certyfikaty bezpieczeństwa. Warto pamiętać, że nie decyduje czas złożenia wniosku, a termin wydania decyzji.

W wyniku negocjacji na forum Unii Europejskiej wyznaczono dodatkowy czas, który pozwolić ma na zakończenie procesu transpozycji przepisów wdrażających IV pakiet kolejowy w czasie epidemii COVID-19.

Zmiana ostatecznego terminu wdrożenia technicznego filaru IV pakietu kolejowego z 16 czerwca 2020 r. na 31 października 2020 r. w praktyce oznacza, że do tej daty możliwe jest wydawanie zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów kolejowych na dotychczasowych zasadach. Nowa data dotyczy także zagadnień z tym związanych, jak na przykład doposażenia pojazdu kolejowego w urządzenia radiowej łączności głosowej GSM-R. Wobec nowego terminu wdrożenia IV pakietu kolejowego modyfikacja ta wykonana przed 31 października 2020 r. (co potwierdza wystawienie deklaracji weryfikacji WE podsystemu sterowanie – urządzenia pokładowe) nie wymaga uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji.

Zmiana terminu dotyczy również zasad uzyskiwania certyfikatów bezpieczeństwa. Warto jednak pamiętać, że w tym przypadkach przewidziane przez prawo termin na rozpatrzenie wniosków wynosi trzy miesiące.

Przypominamy, że szybką i sprawną wymianę korespondencji między wnioskodawcą i Urzędem zapewnia platforma ePUAP. Zachęcamy do korzystania z tej formy komunikacji.

  • Filar techniczny IV pakietu kolejowego –daty transpozycji/wpływ COVID-19
do góry