Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stanowisko Prezesa UTK w sprawie składu komisji kolejowych

15.06.2020

Wybór składu komisji kolejowych, powoływanych do wyjaśnienia wypadku bądź incydentu kolejowego, powinien być dokonywany z rozwagą – tak, by rzetelnie ustalić przyczyny zdarzenia kolejowego. W komisji należy przewidzieć niezbędną liczbę członków, zapewniających rzetelne i sprawne prowadzenie postępowania, zgodnie z zakresem posiadanych przez nich kompetencji - czytamy w opublikowanym stanowisku Prezesa UTK.

Badaniem przyczyn poważnych wypadków na sieci kolejowej zajmuje się Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. W przypadku wypadków i incydentów zadanie to należy do komisji kolejowych, powoływanych przez uczestników rynku kolejowego, którzy brali udział w zdarzeniu. Każdy zarządca infrastruktury, użytkownik bocznicy kolejowej oraz przewoźnik kolejowy ma obowiązek sporządzenia wykazu osób upoważnionych do udziału w pracach komisji kolejowej. Tylko spośród tych osób kierownik jednostki biorącej udział w zdarzeniu może wskazać przedstawicieli do udziału w pracach komisji powoływanej w momencie wystąpienia wypadku bądź incydentu kolejowego.

Decyzję o rozszerzeniu składu komisji podjąć może wyłącznie przewodniczący po zaopiniowaniu przez pozostałych członków. Prawo do powołania nowych członków obowiązuje przez cały okres prowadzenia postępowania. Jednak momentem, w którym komisja kolejowa powinna osiągnąć oczekiwany skład jest sporządzenie protokołu oględzin miejsca wypadku lub incydentu. To w tym dokumencie określa się ostateczny skład komisji do dalszego badania wypadku lub incydentu.

W uzasadnionej sytuacji możliwe jest zastąpienie dotychczasowego członka komisji lub przewodniczącego komisji, nieobecnego na skutek choroby lub innych zdarzeń losowych. Jednak o takiej zmianie należy zawiadomić członków komisji kolejowej, Prezesa UTK oraz Przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych.

 

 

 

do góry