Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uznawanie badań lekarskich i psychologicznych przy wydawaniu świadectwa maszynisty

22.04.2020

Informacja Prezesa UTK o możliwości uznawania badań lekarskich i psychologicznych maszynistów zmieniających pracodawcę w okresie stanu epidemii.

W czasie stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego możliwe jest uznanie przez nowego pracodawcę orzeczeń lekarskich i psychologicznych wydanych podczas pracy maszynisty u poprzedniego pracodawcy. Pracodawca przyjmujący do pracy lub zatrudniający pracowników na stanowiska maszynistów może skorzystać z możliwości jakie dają mu przepisy specustawy i na bazie ważnego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego wydać świadectwo maszynisty (art. 15 zzzy ust. 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19). Jednocześnie pracodawca powinien skierować maszynistę na badania potwierdzające wymagania w zakresie zdolności fizycznej i psychicznej dla maszynistów posiadających świadectwo maszynisty, w terminie 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Do pracodawcy należy ocena w każdym indywidualnym przypadku, czy opisane przepisy specustawy mają zastosowanie.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.)

do góry