Nawigacja

Aktualności

Zostań ekspertem Grupy Doradczej w ramach wspólnego projektu PFRON, UTK i ITS

15.04.2020

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w Warszawie poszukuje 2 ekspertów ze strony pozarządowej i 4 ekspertów z sektora transportu zbiorowego. Eksperci mają pełnić rolę członków Grupy Doradczej, która zostanie powołana w ramach projektu „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami”.

Projekt (nr POWR.02.06.00-00-0063/19) stanowi realizację rządowego programu Dostępność Plus – „Szkolenia dla pracowników sektora transportu”. Jego głównym celem jest podniesienie kompetencji pracowników sektora transportu zbiorowego (kołowego i kolejowego) w zakresie profesjonalnej obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Liderem projektu jest PFRON. Realizuje on działania przy współpracy z Urzędem Transportu Kolejowego oraz Instytutem Transportu Samochodowego. Z ramienia tych organizacji został powołany Zespół Ekspercki, który tworzą osoby posiadające kompetencje oraz doświadczenie w zakresie standardów i praktyki funkcjonowania przedsiębiorstw transportu zbiorowego.

Projekt przewiduje również powołanie Grupy Doradczej. Obecnie PFRON prowadzi nabór na:

  • 2 ekspertów ze strony pozarządowej oraz
  • 4 ekspertów z sektora transportu zbiorowego.

Członkowie Grupy Doradczej będą pełnili istotną rolę m.in. w procesie oceny wyników prac eksperckich, a także podczas dyskusji i uzgodnień dotyczących projektu. Produkty opracowane przez ekspertów powinny najlepiej odpowiadać wymogom grup osób o szczególnych potrzebach, a jednocześnie być właściwie dostosowane do specyfiki poszczególnych rodzajów transportu zbiorowego. Dlatego funkcjonowanie Grupy Doradczej będzie miało kluczowe znaczenie dla realizacji projektu.

Oferty można składać w siedzibie PFRON (Al. Jana Pawła II  13 Kancelaria, 00-828 Warszawa) do 27 kwietnia 2020 r. do godz. 14:00. Otwarcie złożonych ofert ma nastąpić tego samego dnia o godz. 14:30 w budynku PFRON zlokalizowanym przy ul. Siennej 63, 00-828 Warszawa.

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia, w tym m.in., można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PFRON. Zachęcamy do składania ofert.

 

 

 

do góry