Nawigacja

Aktualności

Jak wdrażać ustawę o zapewnieniu dostępności – jest poradnik

27.03.2020

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało publikację, która ułatwi wprowadzanie w życie zapisów ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Jest ona częścią projektu rządowego Dostępność Plus.

Poradnik możesz bezpłatnie pobrać w formie PDF ze strony Portalu Funduszy Europejskich. Z wydanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przewodnika dowiesz się:

  • kto jest zobowiązany do stosowania ustawy,
  • jakie techniczne zmiany należy wprowadzić w obiekcie,
  • jakie są typy niepełnosprawności i związane z tym potrzeby.

Przewodnik składa się z 7 praktycznych i czytelnie zapisanych rozdziałów. W sposób przejrzysty wyjaśnia definicje stosowane w ustawie, a także zawiera przykładowe rozwiązania obecnie występujących niedogodności dla osób z niepełnosprawnościami. Głównym celem ustawy jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom z ograniczoną możliwością poruszania się dostępu do miejsc publicznych. Podmioty publiczne zobowiązane są do stosowania minimalnych wymagań, które służą zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie:

  • architektonicznym – umożliwienie swobodnego poruszania się po korytarzach i między piętrami osobom starszym, osobom na wózku lub z kulami,
  • cyfrowym – stosowanie specjalistycznego oprogramowania, które umożliwia swobodne korzystanie ze stron internetowych oraz aplikacji mobilnych,
  • informacyjno-komunikacyjnym – informowanie o rozkładzie pomieszczeń w sposób wizualny (plany, strzałki prowadzące) i dotykowy (np. ścieżki prowadzące) lub głosowy (np. infomat, nagrania audio).

Na pełne dostosowanie do wymogów wynikających z ustawy instytucje publiczne mają czas najpóźniej do 23 września 2020 r. Z kolei organizacje pozarządowe oraz podmioty prywatne, które w ramach swojej działalności na rzecz dostępności dobrowolnie uzyskają stosowny certyfikat potwierdzający spełnianie wymogów ustawy, mogą otrzymać 5-procentową zniżkę dla wpłat przekazywanych do PFRON.

do góry