Nawigacja

Aktualności

Spotkanie UTK z przedstawicielami rynku

27.01.2020

Przedstawiciele kierownictwa Urzędu Transportu Kolejowego spółce w CARGOTOR w Małaszewiczach. Wizyta studyjna pozwoliła poznać specyfikę pracy spółki. Jest kontynuacją cyklu spotkań z przedsiębiorstwami kolejowymi w ich siedzibach.

W spotkaniu w Małaszewiczach uczestniczył Prezes UTK, Wiceprezes ds. regulacji oraz dyrektorzy departamentów odpowiedzialnych za regulację i bezpieczeństwo. Ze strony zarządcy infrastruktury obecni byli Prezes Zarządu oraz dyrektorzy biur. Kierownictwo CARGOTORU przedstawiło m.in. zakres bieżącej działalności i plany rozbudowy infrastruktury, systemy zarządzania bezpieczeństwem oraz zapoznali przedstawicieli UTK z tematyką współpracy spółki ze szkołami w ramach wspierania edukacji w zawodach kolejowych.

CARGOTOR jest zarządcą infrastruktury kolejowej. Spółka zarządza m.in. Rejonem Przeładunkowym Małaszewicze, na który składa się 170 km torów ze stacjami: Raniewo, Chotyłów, Małaszewicze Centralne, Małaszewicze Południowe, Kobylany, Bór, Zaborze, Wólka, Podsędków.

Dzięki spotkaniom UTK z przedsiębiorstwami związanymi z branżą kolejową możliwe jest lepsze poznanie specyfiki funkcjonowania spółek. Jest to też świetna okazja by wyjaśnić zagadnienia dotyczące konkretnego przedsiębiorstwa.

Urząd Transportu Kolejowego jest urzędem otwartym i wspierającym przedsiębiorstwa kolejowe. W ramach Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego do czerwca 2022 r. przeprowadzone zostaną bezpłatne szkolenia dla minimum 3 tys. przedstawicieli rynku kolejowego. Organizowane są również dni otwarte „Piątki z UTK”. Skierowane są do osób, które mają pytania lub wątpliwości związane z transportem kolejowym lub chcą dowiedzieć się jak przebiega nadzór Prezesa UTK. Do wzięcia udziału w „Piątkach z UTK” zgłaszać można się przez interaktywny formularz.

Urząd Transportu Kolejowego przygotował również ankietę dzięki której może podnosić jakość obsługi klientów. Można w niej przekazać ogólną ocenę urzędu. Czy czas załatwienia sprawy był właściwy? Czy klient mógł samodzielnie odnaleźć poszukiwane informacje na stronie internetowej lub czy osoba go obsługująca udzieliła wyczerpujących informacji. Wypełniający ankietę ma też możliwość ocenić szczegółowo pracownika zajmującego się jego sprawą. Ocena może dotyczyć zaangażowania pracownika, poziomu kultury i komunikacji czy bezstronności.

UTK czeka na zgłoszenia przedsiębiorców, którzy chcieliby spotkać się z pracownikami urzędu w swoich siedzibach. Zgłoszenia można przesyłać na adres utk@utk.gov.pl.

 

do góry