Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Uszkodzenia zestawów kołowych typu BA 314 / ZDB29 oraz BA004

11.09.2017

Do Urzędu Transportu Kolejowego wpłynął komunikat Agencji Kolejowej Unii Europejskiej dotyczący zwiększenia liczby raportów związanych z uszkodzeniami kół w niektórych rodzajach zestawów kołowych wagonów towarowych.

Uszkodzenia dotyczą zestawów kołowych typu BA 314/ ZDB29 (z nachyleniem pod obrzeżem koła), wyprodukowanych do 2006 r. oraz zestawów BA004. JNS (Joint Network Secretariat) opracował propozycję doraźnych rozwiązań dla podmiotów eksploatujących i utrzymujących wagony z tego typu zestawami kołowymi, których celem jest zmniejszenie ryzyka zaistnienia wypadków.

Przewoźnicy kolejowi oraz podmioty odpowiedzialne za utrzymanie, eksploatujący pojazdy z ww.  typami zestawów kołowych zobowiązani są wprowadzić jak najszybciej:

  • kontrolę wizualną kół przed wyjazdem pojazdu,
  • kontrolę kół przy zmianie klocków hamulcowych,
  • kontrolę wizualną kół w warsztatach (zgodnie z EVIC),
  • eliminację oznakowania dla kół termostabilnych (usunięcie białych linii na maźnicach),
  • zintensyfikowanie pomiarów lub badań po zidentyfikowaniu nieprawidłowości w trakcie eksploatacji lub utrzymania,
  • zaostrzenie kryteriów pomiarowych naprężeń szczątkowych.

W załączeniu znajduje się oryginalna prezentacja dotycząca zidentyfikowanego problemu oraz tłumaczenie tabel zawierających szczegółowe środki zaradcze, które zobowiązani są podjąć przewoźnicy kolejowi oraz podmioty odpowiedzialne za utrzymanie. Wszelkie zidentyfikowane uszkodzenia i inne nieprawidłowości w tym zakresie należy niezwłocznie zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

do góry