Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

PKP PLK z dotychczasową opłatą za dostęp do infrastruktury

04.08.2017

Od 10 grudnia 2017 r. spółka PKP PLK będzie stosować dotychczasowy cennik opłat za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej (opłata podstawowa). Taką informację przekazał największy zarządca infrastruktury w piśmie do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Wcześniej Prezes UTK odmówił spółce zatwierdzenia projektu cennika na okres rozkładu jazdy 2017/2018. Jednocześnie PKP PLK odrębnie naliczać będzie opłatę za dostęp do obiektów infrastruktury usługowej.

Po ubiegłorocznej „dużej” nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym w kompetencji Prezesa UTK leży m.in. zatwierdzenie projektu cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej. Decyzja o zatwierdzeniu lub odmowie jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. 6 lipca 2017 r. Prezes UTK odmówił PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zatwierdzenia projektu cennika uznając, że jest on niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Głównymi  nieprawidłowościami odmowy wskazanymi w decyzji było przyjęcie kosztów nie stanowiących kosztów bezpośrednich wynikających z rzeczywistego zużycia infrastruktury kolejowej jako rezultatu przejazdu pociągu  lub manewrów oraz przyjęty dobór współczynników korygujących średnią stawkę dostępu nie odzwierciedlający rzeczywistego stopnia zużycia infrastruktury oraz kosztów utrzymania i remontów infrastruktury kolejowej.

W przypadku odmowy zatwierdzenia cennika zarządca może ponownie opracować projekt cennika i poddać go akceptacji Prezesa UTK lub zastosować cennik obowiązujący w poprzednim okresie rozkładu jazdy. Spółka postanowiła skorzystać z drugiej możliwości i zastosować dotychczasowy cennik.

Ubiegłoroczny cennik został zatwierdzony po skorygowaniu założeń dla stawek jednostkowych opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej dokonanych przez zarządcę na wniosek Prezesa UTK. Efektem tych działań było obniżenie średnich stawek opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej o 3,16% w przypadku transportu pasażerskiego oraz o 2,46% w przypadku transportu towarowego.

 

 

 

 

 

do góry