Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK wzywa do wyjaśnień, a PKP PLK obniża stawki za korzystanie z infrastruktury kolejowej na rozkład jazdy pociągów 2016/2017

20.05.2016

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wezwał spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe do skorygowania założeń dla stawek jednostkowych opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej, mających wejść w życie od 11 grudnia 2016 r. wraz z rozkładem jazdy pociągów 2016/2017.

17 maja 2016 r. Zarząd PKP PLK przedłożył do zatwierdzenia Prezesowi UTK skorygowane projekty stawek. Propozycja stawek jednostkowych opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej oraz za dostęp i korzystanie z peronów oraz informowanie podróżnych uwzględnia podwyższoną prognozę pracy eksploatacyjnej:

  • dla pociągów pasażerskich – 152,0 mln pockm,
  • dla pociągów towarowych – 71,4 mln pockm.

Projekt przedłożony Prezesowi UTK został zamieszczony przez Zarządcę na stronie internetowej.

Analiza zmodyfikowanego wniosku Zarządcy wykazała, że wszystkie przedłożone do zatwierdzenia nowe stawki jednostkowe uległy obniżeniu. W stosunku do obowiązujących stawek średnie stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej spadły o 3,16% w przypadku transportu pasażerskiego oraz o 2,46% w przypadku transportu towarowego.

Niewielkiemu obniżeniu w stosunku do poprzedniego wniosku uległa również część stawek jednostkowych opłaty podstawowej za dostęp i korzystanie z peronów oraz informowanie podróżnych.

Porównując przedłożone do zatwierdzenia stawki jednostkowe opłaty podstawowej za dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów na rozkład jazdy pociągów  2016/2017 z obowiązującymi na rozkład jazdy pociągów 2015/2016, oceniamy, że uległy one zmniejszeniu w przypadkach:

  • opłat za dostęp do urządzeń zaopatrzenia w paliwo,
  • opłat za dostęp i korzystanie z peronów (wygłaszanie komunikatów megafonowych) dla stacji i przystanków kategorii B, D i E,
  • opłat za dostęp i korzystanie z peronów (wygłaszanie komunikatów megafonowych i obsługa urządzeń informacji wizualnej) dla stacji i przystanków kategorii A, B, D i E,
  • opłat za dostęp do torów postojowych dla pojazdów innych niż lokomotywy.

Na wysokość opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej obowiązujących od 11 grudnia 2016 r. wpłyną również zaplanowane przez Zarządcę zmiany kategorii niektórych odcinków linii kolejowych.

Kategoria linii kolejowej zależy od średniodobowego natężenia ruchu pociągów oraz dopuszczalnej prędkości technicznej uwzględniającej ograniczenia stałe. Zmieniono kategorię 159 odcinków linii kolejowych dla przewozów pasażerskich. Zmiana kategorii na wyższą dotyczy 89 odcinków o łącznej długości 1193 km, zmiana kategorii na niższą dotyczy 70 odcinków o łącznej długości 872 km. Zmieniono również kategorię 148 odcinków linii kolejowych dla przewozów towarowych.  Zmiany kategorii na wyższą dotyczą 74 odcinków (1152 km), na niższą 74 odcinków (1015 km).

Prezes UTK zwraca się do zainteresowanych o przesyłanie do 30 maja 2016 r. na adres Urzędu Transportu Kolejowego uwag i opinii do zamieszczonych przez Zarządcę na stronach  internetowych zmodyfikowanych projektów stawek jednostkowych opłaty podstawowej za korzystanie z infrastruktury kolejowej.

do góry