Nawigacja

Aktualności

II edycja konkursu Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym - 2017 r.

Wyróżnienie osób i przedsiębiorców, którzy swoją pracą lub innowacyjnymi rozwiązaniami przyczyniają się do podnoszenia poziomu kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym – to główny cel konkursu „Kultura Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”.

W tym roku zgłoszenia do konkursu należy przesłać za pomocą formularza na stronie internetowej Urzędu. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 sierpnia 2017 r.

W drugiej edycji  konkursu uczestnicy mogą rywalizować w pięciu kategoriach:

  • rozwiązanie techniczne,
  • rozwiązanie systemowe,
  • czynnik ludzki – edukacja,
  • pasażer z niepełnosprawnością,
  • praca dyplomowa.

Celem Konkursu jest rozpowszechnienie dobrych praktyk związanych z promowaniem kultury bezpieczeństwa oraz możliwość wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy uczestnikami konkursu . Nagrodzenie najbardziej aktywnych przedsiębiorców ma spowodować wzrost motywacji w dążeniu do poprawy bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

Transport kolejowy jest sektorem transportu szczególnie wymagającym pod względem bezpieczeństwa. Jest ono bowiem kluczowym i niezbędnym warunkiem zrównoważonego rozwoju branży kolejowej. Dlatego każde przedsiębiorstwo prowadzące działalność w obszarze kolejowym powinno w ramach swojej działalności utrzymywać i podnosić poziom bezpieczeństwa.

Kultura bezpieczeństwa jest podstawowym elementem skutecznie działającego systemu kolejowego, a bazujące na kulturze bezpieczeństwa systemy zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem są niezbędne we wszystkich organizacjach kolejowych. Prawidłowo rozumiana kultura bezpieczeństwa opiera się na wysokim poziomie zaufania i szacunku pomiędzy pracownikami i kierownictwem, dlatego musi być kreowana i wspierana przez kierownictwo wyższego szczebla.

Regulamin dostępny jest tutaj.

Formularz zgłoszenia znajduje się tutaj.

do góry