Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Statystyki miesięczne – przewozy towarowe

29.06.2017

Masa i praca przewozowa za pierwsze pięć miesięcy 2017 roku były najwyższe od roku 2011. Wpływ na to mają lepsze wyniki największych przewoźników towarowych.

W ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku przewieziono blisko 9 mln ton więcej ( o 10,5%), a  wykonana praca przewozowa była wyższa o ponad 1,5 mld tonokilometrów (o 7,7%)  w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Masa towarów przewiezionych w maju 2017 r. była wyższa aż o 16,4% (2,9 mln ton) w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku.  Wzrost miał również miejsce w wykonanej pracy przewozowej (o 12,5%) oraz w pracy eksploatacyjnej (o 10,7%). Średnia odległość przewozu ładunków w maju wyniosła  228  km.

Statystyki znajdują się na stronie : Przewozy towarowe w kategorii Dane eksploatacyjne w 2017 r.

do góry