Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo przez ćwiczenia

22.06.2017

Przedstawiciele Urzędu Transportu Kolejowego wzięli udział w ćwiczeniach służb ratowniczych przeprowadzających akcję ratunkową po rozszczelnieniu cysterny z niebezpiecznym ładunkiem. Ćwiczenia zorganizowało m.in. PKP CARGO S.A. na stacji kolejowej w Spytkowicach w województwie małopolskim. Prezes UTK wysoko ocenia ideę takich ćwiczeń i widzi potrzebę częstszego przeprowadzania podobnych akcji.

Scenariusz dwudniowych ćwiczeń przewidywał działania policji, ratowników medycznych, straży pożarnej i służb kolejowych. PKP CARGO S.A. udostępniło m.in. lokomotywę wraz z drużyną manewrową oraz wagony. Na stacji pojawili się demonstranci, których usunęła policja. Uszkodzona została cysterna przewożąca fosfor. Do rozszczelnionego wagonu wezwano specjalistyczne jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa chemicznego i ekologicznego.

Ćwiczeniom przyglądali się przedstawiciele UTK. Wysoko ocenili zarówno sam pomysł, jak i przeprowadzenie ćwiczeń. – To istotne, by na kolei cały czas ćwiczyć działania w sytuacjach ekstremalnych. Ćwiczenia takie jak te, w których brało udział PKP CARGO, są świetnym sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa na kolei – podkreśla Ignacy Góra, Prezes UTK.

Policja i straż pożarna miały doskonałą okazję by przećwiczyć działania ratunkowe, a spółka kolejowa mogła doskonalić  procesy i procedury związane z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), w tym z zarządzaniem kryzysowym. Doskonalono również współpracę między sztabem zarządzania kryzysowego gminy Spytkowice i jednostkami ochrony przeciwpożarowej powiatu wadowickiego. Sprawdzano również współdziałanie jednostek specjalistycznych odpowiedzialnych za eliminację zagrożeń ze służbami kolejowymi w przypadku wystąpienia wypadków i sytuacji kryzysowych.

W ocenie Prezesa UTK takie ćwiczenia są niezwykle istotnym elementem wdrożonego przez PKP CARGO S.A. procesu doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i stanowią przykład dojrzałości organizacji do prowadzenia profesjonalnej działalności przewozowej.

Prowadzone ćwiczenia ratownictwa z udziałem uczestników rynku stanowią potwierdzenie realizacji odpowiedzialnej polityki bezpieczeństwa przez certyfikowanych przedsiębiorców. Prezes UTK przypomina, że testowanie planów kryzysowych, weryfikacja sposobu zarządzania potencjalnymi sytuacjami kryzysowymi oraz utrzymywanie regularnych proaktywnych kontaktów ze służbami ratunkowymi stanowią obowiązek wynikający z przyjętego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem.

  • Demonstranci na peronie
  • Ranni podczas zamieszek
  • Chłodzenie cysterny
  • Wyprowadzanie zagrożonych osób
  • Chłodzenie cysterny
  • Sprawdzanie szczelności cysterny
  • Chłodzenie cysterny
do góry