Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Orzeczenie Sądu Najwyższego

23.03.2017

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego jest uprawiony do kompleksowego uregulowania zasad współpracy pomiędzy przewoźnikami kolejowymi a zarządcą infrastruktury kolejowej – orzekł Sąd Najwyższy przy rozpoznaniu skargi kasacyjnej złożonej przez PKP PLK.

Sąd Najwyższy rozpoznał skargę kasacyjną PKP Polskie Linie Kolejowe.  Sprawa dotyczyła decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego ze stycznia 2012 r. zastępującej umowę o udostępnienie infrastruktury kolejowej pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe a jednym z przewoźników kolejowych. W 2013 roku PKP PLK złożyło odwołanie od decyzji, oddalone przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a następnie apelację oddaloną w 2015 roku przez VI Wydział Cywilny Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Sąd Najwyższy po rozprawie przeprowadzonej 22 marca 2017 r. postanowił oddalić w całości skargę kasacyjną PKP Polskie Linie Kolejowe. Sąd potwierdził stanowisko Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, że wykładnia przepisów ustawy o transporcie kolejowym jednoznacznie wskazuje na jego zakres kompetencji. Sąd również orzekł, że decyzja Prezesa UTK zastępująca umowę powinna regulować wszystkie zagadnienia niezbędne dla właściwego funkcjonowania relacji zarządca – przewoźnik. Elementami umowy o udostępnienie infrastruktury kolejowej mogą być nie tylko składniki, które były przedmiotem sporu, ale również wszystkie te, które, w ocenie Prezesa UTK, są niezbędne do kompleksowego uregulowania zasad współpracy pomiędzy zarządcą i przewoźnikiem kolejowym.

Jest to już drugie orzeczenie Sądu Najwyższego, potwierdzające kompetencje Prezesa UTK w zakresie regulacji rynku kolejowego (sygn. akt III SK 69/15 z 1 lutego 2017 r.).

Sygn. akt:

Decyzja prezesa UTK DRRK-WR-910-18/2011 z 20 stycznia 2012 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - sygn. akt XVII AmK 7/12

Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI ACa 911/14

Sąd Najwyższy - sygn. akt III SK 80/15

 

do góry