Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nie chcemy karać – wymagamy działań zwiększających bezpieczeństwo

07.03.2017

Naszym głównym celem jest bezpieczeństwo w ruchu kolejowym, a nie nakładanie kar – powiedział Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra na Forum Bezpieczeństwa Kolejowego, które odbyło sie 7 marca 2017 r. w Warszawie.

Otwierając obrady Prezes UTK przedstawił zgromadzonym działania Urzędu w sferze bezpieczeństwa. Podkreślił, że Urząd reaguje na wszelkie sygnały związane z zagrożeniami bezpieczeństwa na kolei. Takich sygnałów w minionym roku otrzymaliśmy ponad 500. W wielu przypadkach następstwem zgłoszeń są kontrole. „W ostatnim czasie podejście Urzędu Transportu Kolejowego do kontroli zauważalnie się zmieniło” – powiedział Ignacy Góra. „Odeszliśmy od działań o charakterze siłowym, polegającym na nakładaniu kar czy rygorów. Zobowiązujemy kontrolowanych do usunięcia nieprawidłowości. Gdy to następuje, nasza rola się kończy” - stwierdził. Jednak to nie oznacza, że kontrolerzy UTK są pobłażliwi dla przedsiębiorców. W ubiegłym roku wszczęli postępowania o cofnięcie certyfikatu bezpieczeństwa kilku przewoźnikom, którzy stwarzali zagrożenie na torach.

W części merytorycznej Forum głos zabrali pracownicy Departamentu Bezpieczeństwa Kolejowego UTK. Omawiali zagadnienia związane z obowiązkami przewoźników w zakresie autoryzacji, certyfikatów i świadectw bezpieczeństwa,  związanych z bezpieczeństwem kolejowym w trakcie przewozów pasażerskich, towarowych i podczas wykonywania manewrów oraz z certyfikacją ECM.

Forum Bezpieczeństwa Kolejowego odbyło się pod patronatem Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

 

do góry