Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Oświadczenie

20.02.2012

W związku z pojawiającymi się w mediach nieprawdziwymi informacjami o utajnieniu decyzji Prezesa UTK z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie kategorii linii kolejowych na sieci PKP PLK S.A., Urząd Transportu Kolejowego oświadcza, że:

1. W/w decyzja nigdy nie została utajniona.

2. Zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego, decyzja zawsze adresowana jest do stron lub ich pełnomocników i także w tym przypadku została doręczona stronie, którą w tym postępowaniu jest PKP PLK S.A.

3. Informacja merytoryczna o rozstrzygnięciu zawartym w decyzji została w dniu 8 lutego 2012 r. podana do publicznej wiadomości, poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu:  http://www.utk.gov.pl/portal/pl/64/1152/Decyzja_Prezesa_UTK_w_sprawie_kategorii_linii_kolejowych_na_sieci_PKP_PLK_SA.html

4. Wypowiedzi niektórych ekspertów branżowych, opierające się na nieprawdziwych informacjach medialnych, wprowadzają w błąd opinię publiczną.

Urząd Transportu Kolejowego 

do góry