Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pilotażowe warsztaty dla zarządców infrastruktury

10.01.2017

Urząd Transportu Kolejowego organizuje warsztaty z wprowadzania danych do rejestru infrastruktury. Pierwsze pilotażowe zajęcia przeznaczone są dla autoryzowanych zarządców infrastruktury. Planowane są jednak kolejne szkolenia m.in. dla właścicieli bocznic kolejowych. Prezes UTK chce, by Urząd dzielił się wiedzą. Dlatego szkolenia będą przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców.

Pierwsze warsztaty na temat  „Krajowy rejestr infrastruktury kolejowej w świetle obowiązujących przepisów prawa” odbędą się w środę 11 stycznia 2017 r., w siedzibie Urzędu w Warszawie. Szkolenie ma charakter pilotażowy i tym razem dedykowane jest dla autoryzowanych zarządców infrastruktury kolejowej. Właśnie te podmioty jako pierwsze są zobowiązane do przekazywania danych dotyczących infrastruktury, zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie wspólnych specyfikacji rejestru infrastruktury kolejowej oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie rejestru infrastruktury kolejowej.

Obowiązek wprowadzania danych do rejestru infrastruktury będzie rozszerzone między innymi na zarządców bocznic kolejowych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od marca 2019 roku. Dlatego Prezes UTK w perspektywie najbliższych miesięcy planuje objąć szkoleniami z tego zakresu pozostałe podmioty rynku kolejowego.

Podczas pierwszego spotkania omówione zostaną krajowe regulacje prawne w zakresie rejestru infrastruktury kolejowej. Spotkanie będzie miało charakter warsztatowy, podczas którego uczestnicy będą mieli okazję poznać strukturę aplikacji RINF-PL oraz przejść pełny proces wprowadzania danych dotyczących infrastruktury kolejowej do rejestru.

AGENDA

Krajowy rejestr infrastruktury kolejowej w świetle obowiązujących przepisów prawa Departamentu Zezwoleń Technicznych i Interoperacyjności

Warszawa – 11 stycznia 2017 r.

Godzina

Temat

Prowadzący

9:30 – 10:00

Rejestracja uczestników.

 

10:00 – 10:15

Przywitanie

Dyrektor DZTI

10:15 – 10:45

Rozporządzenie w sprawie krajowego rejestru infrastruktury kolejowej

Przedstawiciel DZTI

10:45 - 12:00

Zasady funkcjonowania RINF-PL

Przedstawiciel PKP PLK S.A.

12:00 – 13.00

przerwa obiadowa

 

13:00 – 15:25

Struktura, wymagania i obsługa aplikacji
RINF-PL

Przedstawiciel PKP PLK S.A.

15:25 – 15:30

Zakończenie spotkania

Dyrektor DZTI

 

 

 

do góry