Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Z 6-latkiem w pociągu. Jak jechać z ulgą?

22.11.2016

Dziecku chodzącemu do zerówki przysługuje ulga na bilety kolejowe. By podróż ze zniżką była bezproblemowa nie wystarczy dokument stwierdzający wiek dziecka. Urząd Transportu Kolejowego przypomina, jak przygotować się do podróży. To nie jest trudne, a przejazd pociągiem sprawi na pewno dużo frajdy.

W roku kalendarzowym, w którym Twoje dziecko kończy 6 lat, od początku roku szkolnego - czyli od września – zostaje objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Brzmi trochę zawile i strasznie, ale chodzi po prostu o to, że maluch idzie we wrześniu do zerówki.

Jeśli chcesz jechać z nim koleją i skorzystać z ulgi, nie wystarczy, że będziesz mieć dowolny dokument stwierdzający wiek dziecka (jest tak jedynie w przypadku młodszego dziecka). Szkoły, przedszkola czy inne placówki prowadzące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne nie wydają jednak legitymacji szkolnych dla dzieci z zerówek. Co powinieneś zrobić?

Ulga z zaświadczeniem

Przy przejazdach koleją dziecku uczęszczającemu do zerówki przysługuje ulga ustawowa 37 proc. (a na bilety miesięczne – 49 proc.) Musi jednak posiadać w czasie przejazdu odpowiedni dokument. Jest to Zaświadczenie o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (wzór MEN-I/53/2) wydawane przez placówkę. – Zdobycie odpowiedniego zaświadczenia nie jest kłopotliwe. Wystarczy poprosić o nie w placówce, do której chodzi dziecko. Powinno być wydane od ręki. Jeśli odpowiednio przygotujemy się do podróży koleją, z pewnością będzie to bardzo przyjemna wyprawa dla dziecka i rodziców – radzi Przemysław Skubisz, Dyrektor Departamentu Praw Pasażerów UTK.

Jeśli chcesz jechać koleją z dzieckiem, które chodzi do zerówki i korzystać z przejazdów ulgowych, powinieneś posiadać stosowne zaświadczenie i okazywać je do kontroli razem z biletem. Jeśli zaś Twoje dziecko skończyło 6 lat, ale nie uczęszcza do zerówki, może korzystać z ulgi przejazdowej na podstawie zaświadczenia o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego wydanego przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej. Jeżeli będziemy pamiętać o tych prostych zasadach, tańsza podróż z dzieckiem nie powinna być problemem.

– Jazda pociągiem powinna każdemu pasażerowi - małemu czy dużemu - kojarzyć się przyjemnie. Nasz Urząd dba o to by prawa pasażerów były przestrzegane. Chcemy też pomagać zrozumieć podróżującym obowiązujące przepisy. Robimy to przez poradniki takie jak ten, ale informacje można znaleźć również na stronie pasazer.utk.gov.pl – do odwiedzin strony www zachęca p.o. Prezesa UTK, Ignacy Góra.

Nie masz zaświadczenia?

Sam wygląd dziecka nie może być podstawą do korzystania z uprawnień. Powinieneś mieć dla niego bilet wraz z właściwym i ważnym dokumentem. Jeśli nie masz zaświadczenia, powinieneś zakupić bilet pełnopłatny (normalny). Możesz też skorzystać z dostępnych ofert handlowych danego przewoźnika dla osób młodych (np. KM-35, KŚ-26) albo oferty dla małych grup podróżujących z dzieckiem (Bilet Rodzinny w PKP Intercity).

Ulgi ustawowe dotyczą przejazdów na terenie Polski. W przypadku przejazdów międzynarodowych mogą być dostępne inne ulgi dla dzieci i osób młodych. Aby uzyskać informacje na ich temat, skontaktuj się z właściwym przewoźnikiem.

 

Przepisy regulujące zasady przejazdów ulgowych:

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego – ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami, art. 14 ust. 3, 3a;

Wydawanie zaświadczeń, wzór - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 893 ze zmianami, § 3 ust. 4. Wzór Zaświadczenia (symbol: MEN-I/53/2) znajduje się w pozycji nr 69 załącznika nr 3.

Przysługujące ulgi – ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1138 ze zmianami, art. 4 ust. 4 pkt 2 i ust. 6;

Dokumenty potwierdzające uprawnienia do ulg - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1427, par. 9 ust. 1 pkt 1 lit. a i ust. 1 pkt 2.

 

do góry