Nawigacja

Złóż raport w sprawie bezpieczeństwa za poprzedni rok kalendarzowy

Jeżeli prowadziłeś działalność przewoźnika kolejowego lub zarządcy infrastruktury w całym poprzednim roku lub jego części, powinieneś złożyć raport w sprawie bezpieczeństwa.

Kto?

Certyfikowany przewoźnik kolejowy i autoryzowany zarządca infrastruktury.

Co zrobić?

eżeli w całym poprzednim roku kalendarzowym lub jego części prowadziłeś działalność przewoźnika kolejowego lub zarządcy infrastruktury, powinieneś w bieżącym roku przesłać raport w sprawie bezpieczeństwa za rok poprzedni. Raport wyślij najpóźniej 31 maja. Liczy się data stempla pocztowego.

Co przygotować?

By skutecznie złożyć raport w sprawie bezpieczeństwa:

  • zapoznaj się z wytycznymi sporządzenia raportu – kliknij tutaj;
  • sporządź raport zgodnie z wytycznymi;
  • upewnij się, że raport zawiera wszystkie elementy wymagane ustawą o transporcie kolejowym;
  • do raportu załącz arkusz wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI);
  • do raportu załącz cele bezpieczeństwa na rok bieżący.

Wersję elektroniczną raportu (plik Word) i wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (plik Excel) prześlij dodatkowo na adres:  raporty_bezpieczenstwa@utk.gov.pl lub za pośrednictwem strony www.utk.gov.pl/raporty_bezpieczenstwa/.

Pamiętaj, by składany przez Ciebie raport był podpisany zgodnie z reprezentacją wskazaną w KRS lub CEIDG bądź przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika.

Gdzie?

Raport wyślij przez e-PUAP lub pocztą na adres siedziby Urzędu Transportu Kolejowego: Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.

Raport możesz również złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego, w godzinach 8:15 – 16:15 od poniedziałku do piątku lub w jednym z Oddziałów Terenowych UTK.

Ile zapłacisz?

Złożenie raportu w sprawie bezpieczeństwa jest bezpłatne.

Ile będziesz czekać?

Złożenie raportu w sprawie bezpieczeństwa nie uruchamia postępowania administracyjnego, jednak możemy się z Tobą skontaktować w przypadku pytań lub wątpliwości co do zawartości raportu w terminie do końca sierpnia br.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej;
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI).

 

 

 
Polecamy

do góry