Nawigacja

 • Infolinia w sprawie licencji maszynisty (13:00-16:00): 22 749 14 70

Aktualności dla maszynistów

logo login.gov.pl Zaloguj się i wypełnij wniosek o wydanie licencji maszynisty w aplikacji

Poznaj maszynista.gov.pl – warsztaty dla rynku (aktualizacja 19.06.2023r.)

16.06.2023

Urząd Transportu Kolejowego zaprasza na cykl konferencji w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów dla przedstawicieli rynku kolejowego. Tematyka spotkań będzie związana z nowymi zasadami egzaminowania i monitorowania maszynistów, a w szczególności z systemem maszynista.gov.pl. Cykl konferencji zaplanowano na 26, 27 i 28 czerwca. Dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć w konferencjach w siedzibie CEMM prowadzona będzie transmisja on-line.

W 2023 r. weszły w życie kompleksowe zmiany w zakresie systemu egzaminowania i monitorowania maszynistów, czyli jednej z najważniejszych grup zawodowych w transporcie kolejowym. Wprowadzenie państwowych egzaminów na maszynistów przeprowadzanych przez Prezesa UTK podniesie poziom bezpieczeństwa, a ich innowacyjny sposób przeprowadzania zapewni wiarygodność, jednolitość i miarodajność. W tym celu Urząd Transportu Kolejowego, przy współudziale Funduszy Europejskich, zbudował nowoczesne Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów.

Konferencje dla rynku kolejowego

W dniach 26-28 czerwca Urząd Transportu Kolejowego zaprasza na konferencje dla przedstawicieli rynku kolejowego w Polsce, które odbędą się w CEMM w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 211. Będzie to okazja do szerszego poznania nowego systemu egzaminowania maszynistów, poszczególnych funkcjonalności, a także do uzyskania odpowiedzi na ważne dla danego podmiotu pytania. W ramach spotkań odbędą się również warsztaty.

Liczba miejsc przewidziana dla stacjonarnych uczestników konferencji jest ograniczona, dlatego zachęcamy do wcześniejszej rejestracji poprzez formularze on-line. Wszystkie konferencje są bezpłatne. Każda konferencja będzie także transmitowana na kanale UTK na portalu YouTube.

Zapisy na wszystkie konferencje wyłącznie dla osób uczestniczących stacjonarnie.

Dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć w konferencjach w siedzibie CEMM prowadzona będzie transmisja on-line.

Konferencja „maszynista.gov.pl – ośrodki szkolenia”

Termin: 26 czerwca, godz. 11:00 – 14:30

Zapisy

Na konferencję „maszynista.gov.pl – ośrodki szkolenia” zapraszamy przedstawicieli ośrodków szkolenia maszynistów i kandydatów na maszynistów dla rynku kolejowego. W trakcie wydarzenia odbędą się dwa panele konferencyjne podsumowujące pierwsze wnioski z przeprowadzonych przez Prezesa UTK egzaminów na maszynistę w celu uzyskania licencji maszynisty. Konferencja będzie okazją do omówienia statystyk, najczęściej popełnianych błędów przez kandydatów na maszynistów, a także zakresu programu oraz czasu szkolenia kandydatów na licencję oraz świadectwo maszynisty. Przewidziano także 45-minutowe warsztaty oraz przerwę obiadową. Tematem drugiej części spotkania będzie zakres funkcjonalności systemu maszynista.gov.pl, które dotyczą egzaminów na świadectwo maszynisty. Tutaj także przewidziano warsztaty.

Konferencja „maszynista.gov.pl – przewoźnicy i zarządcy”

Termin: 27 czerwca, godz. 11:00 – 14:30

Zapisy

Na konferencję „maszynista.gov.pl – przewoźnicy i zarządcy” zapraszamy przedstawicieli certyfikowanych przewoźników kolejowych i autoryzowanych zarządców infrastruktury. Omówione zostaną funkcjonalności systemu maszynista.gov.pl przeznaczone do przekazywania informacji o uprawnieniach posiadanych przez licencjonowanych maszynistów, w tym wydawanie świadectw maszynisty w systemie, aktualizacja danych w świadectwie oraz merytoryczna modyfikacja świadectwa. W trakcie konferencji przewidziano półtoragodzinne warsztaty.

Konferencja „maszynista.gov.pl –  podmioty funkcjonujące w ramach świadectwa bezpieczeństwa”

Termin: 28 czerwca, godz. 11:00 – 14:30

Zapisy

Na konferencję „maszynista.gov.pl – podmioty funkcjonujące w ramach świadectwa bezpieczeństwa” zapraszamy przedstawicieli użytkowników bocznic, przewoźników oraz zarządców infrastruktury działających w oparciu o świadectwo bezpieczeństwa. Uczestnicy będą mieli okazję poznać funkcjonalności systemu maszynista.gov.pl przeznaczone do przekazywania informacji o uprawnieniach prowadzących pojazdy kolejowe w zakresie egzaminów kwalifikacyjnych i weryfikacyjnych, wydawania praw kierowania oraz upoważnień.

Konferencja
„maszynista.gov.pl – ośrodki szkolenia”
dla przedstawicieli ośrodków szkolenia maszynistów i kandydatów na maszynistów

Termin: 26.06.2023 r. godz. 11:00 – 14:30

Miejsce: Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów
Al. Jerozolimskie 211

od 10:00

Rejestracja Uczestników

 

11:00

Oficjalne otwarcie

dr inż. Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

11:00 – 11:45

I blok prezentacji

Pierwsze wnioski z przeprowadzonych przez Prezesa UTK egzaminów kandydatów na maszynistę w celu uzyskania licencji maszynisty:

 • statystyka i analiza z pierwszych egzaminów kandydatów ubiegających się o wydanie licencji maszynisty.
 • najczęściej popełniane błędy przez kandydatów na maszynistów podczas egzaminów na licencję maszynisty;
 • przypomnienie zakresu programu oraz czasu szkolenia kandydatów na licencję oraz świadectwo maszynisty oraz zasad egzaminowania w myśl obowiązujących przepisów prawa

11:45 –12:30

 

Warsztaty

12:30 – 13:00

Przerwa kawowa 30 min 

13:00 - 13:45

II blok prezentacji

Zakres funkcjonalności systemu maszynista.gov.pl przeznaczonych dla ośrodków szkolenia, które dotyczą egzaminów na świadectwo maszynisty:

 • przeprowadzanie sprawdzianów wiedzy i umiejętności dla kandydatów na maszynistów przed zakończeniem szkolenia na świadectwo,
 • zgłoszenie kandydata na egzamin i ustalenie jego warunków,
 • delegowanie egzaminatora na część praktyczną egzaminu na świadectwo maszynisty

13:45 – 14:30

 

Warsztaty

 

 

 

Konferencja
„maszynista.gov.pl – przewoźnicy i zarządcy”
dla przedstawicieli certyfikowanych przewoźników kolejowych i autoryzowanych zarządców infrastruktury

Termin: 27.06.2023 r. godz. 11:00 – 14:30

Miejsce: Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów
Al. Jerozolimskie 211

od 10:00

Rejestracja Uczestników

 

11:00

Oficjalne otwarcie

dr inż. Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

11:00 –11:45

I blok prezentacji

Omówienie funkcjonalności systemu maszynista.gov.pl przeznaczonych do przekazywania informacji o uprawnieniach posiadanych przez licencjonowanych maszynistów

 • wydawanie świadectw maszynisty w systemie
 • aktualizacja danych w świadectwie
 • merytoryczna modyfikacja świadectwa

11:45 – 12:30

 

Warsztaty

12:30 – 13:00

Przerwa kawowa 30 min 

13:00 – 13:45

II blok prezentacji

Ciąg dalszy bloku I

Omówienie funkcjonalności systemu maszynista.gov.pl przeznaczonych do przekazywania informacji o uprawnieniach posiadanych przez licencjonowanych maszynistów

 • wydawanie świadectw maszynisty w systemie
 • aktualizacja danych w świadectwie
 • merytoryczna modyfikacja świadectwa

13:45 – 14:30

 

Warsztaty

 

 

Konferencja
„maszynista.gov.pl – podmioty funkcjonujące w ramach świadectwa bezpieczeństwa”
dla przedstawicieli użytkowników bocznic, przewoźników oraz zarządców infrastruktury działających w oparciu o świadectwo bezpieczeństwa

Termin: 28.06.2023 r. godz. 11:00 – 14:30

Miejsce: Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów
Al. Jerozolimskie 211

od 10:00

Rejestracja Uczestników

 

11:00

Oficjalne otwarcie

 dr inż. Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

11:00 – 11:45

I blok prezentacji

Omówienie funkcjonalności systemu maszynista.gov.pl przeznaczonych do przekazywania informacji o uprawnieniach prowadzących pojazdy kolejowe

 • egzaminy kwalifikacyjne
 • wydawanie praw kierowania i upoważnień
 • autoryzacje, egzaminy okresowe i weryfikacyjne

11:45 – 12:30

 

Warsztaty

12:30 – 13:00

Przerwa kawowa 30 min

 

13:00 - 13:45

II blok prezentacji

Ciąg dalszy bloku I

Omówienie funkcjonalności systemu maszynista.gov.pl przeznaczonych do przekazywania informacji o uprawnieniach prowadzących pojazdy kolejowe

 • egzaminy kwalifikacyjne
 • wydawanie praw kierowania i upoważnień
 • autoryzacje, egzaminy okresowe i weryfikacyjne

13:45 – 14:30

 

Warsztaty

 

Projekt „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów” dofinansowany jest z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Polecamy

do góry