Nawigacja

Stanowisko w sprawie podawania sygnału odjazdu przez osoby zatrudnione na stanowisku konduktora

17.07.2017

Urząd Transportu Kolejowego opublikował stanowisko w sprawie powierzania osobom zatrudnionym na stanowisku konduktora obowiązków podawania sygnału Rp 13 "Pociąg nr ... gotów do odjazdu".

W stanowisku wyjaśnione zostały wątpliwości związane z różnorodną interpretacją przepisów  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji. Zdaniem UTK powierzenie pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku konduktora zadania polegającego na zgłaszaniu gotowości odjazdu pociągu maszyniście jest niezgodne z § 100 pkt 3 rozporządzenia.

Stanowisko jest dostępne w dziale Stanowiska Prezesa UTK
Polecamy

do góry