Nawigacja

IRG-Rail

Raport roczny IRG-Rail za rok 2017

Prezentujemy siódmy raport roczny z monitoringu rynków kolejowych, zawierający dane z 29 krajów członkowskich IRG-Rail za rok 2017 i lata wcześniejsze. W raporcie za 2017 r. znajdziemy pogłębioną analizę dwóch obszarów tematycznych:

1. Porównanie sposobów udzielania zamówień na regionalne i dalekobieżne przewozy użyteczności publicznej PSO (przetargi lub bezpośrednie udzielanie zamówień) ze szczególnym uwzględnieniem dominującej pozycji tzw. zasiedziałych przewoźników (z ang. incumbents, czyli wywodzących się z historycznych monopolistycznych przedsiębiorstw państwowych)

2. Strategie działalności tzw. zasiedziałych przewoźników na rynkach zagranicznych (analiza spółek zależnych, typu oferowanych usług kolejowych i transportowych, w tym w innych gałęziach transportu, sprzedaży biletów, zarządzania stacjami)

Siódmy raport IRG-Rail składa się z dwóch części: głównego raportu prezentującego wyniki ogółem na poziomie europejskim oraz dokumentu roboczego, w którym można znaleźć szczegółowe dane i informacje nt. rynków w poszczególnych krajach.

Poza tym, IRG-Rail udostępniło dane, które posłużyły do stworzenia raportu, w tym listę przewoźników w poszczególnych krajach wraz z charakterystyką ich działalności.

Raport zawiera coroczne dane i informacje dotyczące m.in.:

  • infrastruktury kolejowej i opłat za dostęp
  • przewoźników kolejowych i ich udziałów w rynku
  • dynamiki na rynku towarowym
  • dynamiki na rynku pasażerskim
  • najważniejszych decyzji regulacyjnych

W przygotowaniu raportu uczestniczył Urząd Transportu Kolejowego.

do góry