Nawigacja

IRG-Rail

Raport roczny IRG-Rail za rok 2016

Prezentujemy szósty raport roczny z monitoringu rynków kolejowych, zawierający dane z 28 krajów członkowskich IRG-Rail za rok 2016 i lata wcześniejsze.

W raporcie za 2016 r. IRG-Rail położyło szczególny nacisk na krajowe praktyki w zakresie regulacji i monitorowania jakości kolejowych przewozów pasażerskich.

Szósty raport IRG-Rail składa się z dwóch części: głównego raportu prezentującego wyniki ogółem na poziomie europejskim oraz dokumentu roboczego, w którym można znaleźć szczegółowe dane i informacje nt. rynków w poszczególnych krajach. Poza tym, po raz pierwszy w historii IRG-Rail udostępniło dane, które posłużyły do stworzenia raportu.

Raport zawiera coroczne dane i informacje dotyczące m.in.:

  • infrastruktury kolejowej i opłat za dostęp
  • przewoźników kolejowych i ich udziałów w rynku
  • dynamiki na rynku towarowym
  • dynamiki na rynku pasażerskim
  • najważniejszych decyzji regulacyjnych

Urząd Transportu Kolejowego uczestniczył w przygotowaniu raportu.

do góry