Nawigacja

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej

Cross-audit – Grupa do spraw wzajemnego audytowania NSA

Grupa robocza działająca pod przewodnictwem Agencji Kolejowej Unii Europejskiej dotycząca wzajemnego audytowania NSA.

Działanie grupy mają na celu ocenę wykonywania, przez organy administracji rządowej krajów UE, pełniących rolę krajowej władzy bezpieczeństwa kolejowego, działań wynikających z dyrektywy dotyczącej bezpieczeństwa kolejowego i  dyrektywy dotyczącej interoperacyjności kolei, takich jak: wydawanie certyfikatów bezpieczeństwa, wydawanie świadectw bezpieczeństwa, wydawanie zezwoleń na dopuszczanie do eksploatacji pojazdów, wykonywanie działań nadzorczych, ocena organizacji zadań instytucji w tym polityka informacyjna.

 

do góry