Nawigacja

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej

Grupa użytkowników systemu RDD - RDD users group

Grupa robocza działająca pod przewodnictwem Agencji Kolejowej Unii Europejskiej skupiająca użytkowników bazy dokumentów referencyjnych (RDD)

Grupa Referent document database (RDD) users group, dotyczy funkcjonowania narzędzia IT służącego do publikacji krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych mających zastosowanie w procesie dopuszczenia do eksploatacji pojazdów kolejowych.

RDD ma na celu zapewnienie dostępu do przepisów krajowych stosowanych w procesie dopuszczania pojazdów kolejowych do eksploatacji podmiotom rynku wspólnotowego, zapewnić łatwe ich porównanie oraz ułatwić proces notyfikacji wymagań krajowych Komisji UE.

 

do góry