Nawigacja

Sprostowania

Wyjaśnienie dotyczące artykułu „UTK: Leo Express musi uzupełnić braki we wniosku”, opublikowanego na portalu „Rynek Kolejowy" 18.07.2016 r.

W nawiązaniu do zawartej w artykule wypowiedzi Petera Jančoviča ze spółki Leo Express Urząd Transportu Kolejowego informuje, że nie jest prawdziwe stwierdzenie, że urząd prowadzi z przewoźnikiem wspólne ustalenia mające na celu wypracowanie najbardziej właściwej formy potrzebnej do wniosku dokumentacji. Wymagania formalne dotyczące złożonego przez przewoźnika wniosku określa bowiem rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 869/2014 z 11 sierpnia 2014 r. w sprawie nowych kolejowych przewozów pasażerskich (DZ.U.UE.L.2014.239.1). Dodatkowo formę dokumentu, w jakiej należy złożyć wniosek do Prezesa UTK, regulują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Przepisy prawa jasno zatem precyzują wymagania w zakresie wniosku o przyznanie dostępu do infrastruktury kolejowej na potrzeby nowych międzynarodowych przewozów pasażerskich i nie pozostawiają miejsce na swobodne ustalenia. 

do góry