Nawigacja

Sprostowania

Wyjaśnienie dotyczące artykułu "Kamery w lokomotywach. Najważniejsze potrzeby monitoringu kolejowego", opublikowanego w "Raporcie Kolejowym" nr 2/2016

W nawiązaniu do artykułu „Kamery w lokomotywach. Najważniejsze potrzeby monitoringu kolejowego”, który ukazał się w nr 2/2016 Raportu Kolejowego Urząd Transportu Kolejowego informuje, że w 2001 r. Prezes UTK wydał polecenie wprowadzenia rekomendacji Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, tzn. „zainstalowania urządzeń rejestrujących kamer cyfrowych lub video rejestratorów w pojazdach kolejowych nowo budowanych i będących w eksploatacji, a prowadzących pociągi w celu rejestracji obrazu przed pojazdem oraz głosu maszynistów przez co najmniej 24 godziny”.  Jednak do kompetencji Urzędu Transportu Kolejowego nie należy wydawanie rekomendacji ani ocen instalacji systemów monitoringu szlaku w pojazdach kolejowych.

UTK nigdy nie wydawał przewoźnikom kolejowym rekomendacji dotyczących urządzeń rejestrujących montowanych w pojazdach kolejowych.

do góry