Nawigacja

2014

Sprostowanie dotyczące artykułu „Pociąg z drogą polisą”, opublikowanego w dzienniku „Puls Biznesu” (16 października 2014 r.)

  1. Zamieszczony na stronie internetowej UTK Dokument konsultacyjny – Ustalenia Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie odpowiedzialności cywilnej działalności przewoźników kolejowych. dotyczący ewentualnej zmiany warunków ubezpieczenia przewoźników kolejowych ma charakter konsultacyjny, na co wskazuje już jego nazwa. 
  2. Dokument konsultacyjny powstał w UTK na podstawie profesjonalnego raportu firmy KPMG (ekspertyza w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności przewoźników kolejowych, opublikowana na stronie internetowej Urzędu 14 stycznia 2014 r.), w którym przeanalizowano m.in. odszkodowania i koszty powstałe w wyniku kilku ostatnich wypadków i katastrof kolejowych. Np. szacowane koszty i odszkodowania po wypadku pod Szczekocinami mogą sięgnąć prawie 77 mln euro.
  3. Dokument nie jest „fanaberią” UTK, jak czytamy w artykule, ale wynika ze spełnienia wymagania dotyczącego odpowiedzialności cywilnej (OC) przewoźników kolejowych, określonego w art. 46 pkt 5 oraz art. 47 ust. 7 i 8 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1594, z późn. zm.), zobowiązującego licencjonowanego przewoźnika kolejowego do posiadania zabezpieczenia roszczeń majątkowych, związanych z prowadzoną działalnością, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego prowadzi prace nad modelem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.  
  4. Po zebraniu opinii w ramach konsultacji suma ubezpieczenia ma być ewentualnie wprowadzana etapami, dając czas przewoźnikom na zaplanowanie takich wydatków w dłuższej perspektywie finansowej. Projekt zakłada wprowadzenie okresu przejściowego, który pozwoli podmiotom na przystosowanie się do nowych warunków.
  5. Nie jest prawdziwa insynuacja, jakoby propozycja wspierała tylko duże podmioty na rynku, ponieważ w założeniu wyrównuje warunki „gry” dla wszystkich przewoźników.
  6. W artykule są liczne przekłamania, m.in. minimalne ubezpieczenie w Niemczech wynosi 10 mln euro, a nie 10 mln zł.
  7. Redaktorka artykułu nie przeanalizowała dokumentu na stronie internetowej UTK i przede wszystkim nie napisała, że jest to materiał do konsultacji !

Puls Biznesu z 16.10.2014 r. s. 6 „Pociąg z drogą polisą”.

do góry